MENU

Sprawdź swoją firmę

Ochroń przed bankructwem

Wskaż przyszłą drogę swojego przedsiębiorstwa


Kryzys w przedsiębiorstwie nie pojawia się nagle!

W większości przypadków jest wynikiem kumulacji czynników zlekceważonych przez menagerów w dłuższym okresie czasu.

Nasz system


Obliczenia w chmurze

System wykonany w technologi Web Clouding umożliwia użytkowanie na różnych urządzeniach z dostępem do internetu.

Duża przystępność

Wystarczy wpisać podstawowe dane ze sprawozdania finansowego!

Dokładna analiza

Analiza wyników oparta o 5 modeli sztucznej inteligencji.

Przejrzystość wyników

System wyświetla wynik w postaci jednoznacznej zarówno dla poszczególnego modelu SI oraz wynik podsumowujący!